Temel Agile (Agile Fundamentals) Eğitiminin İçeriği

Temel Agile Eğitimi ile katılımcılar Agile değerlerini ve ilkelerini uygulamalı olarak öğrenecek, eğitim boyunca oyunlaştırılmış bir içerikle Agile yaklaşımı deneyimleme fırsatı bulacaklardır. Katılımcılar Scrum ve Kanban ile ilgili temel düzeyde bilgi edinecek ve bu pratiklerin arkasındaki felsefeyi derinlemesine kavrama fırsatı yakalayacaklardır.

  1. Gün
 • Agile vs Waterfall
 • Agile Değerler (Agile Values)
 • Agile Prensipler (Agile Principles)
 • Deneysel Süreç Kontrol Teorisi (Emprical Process Control)
 • Scrum'ın 3 Ayağı (3 Pillars of Scrum)
 • Scrum Değerleri (Values of Scrum)
 • Methodology vs Framework
 • Kaizen

 • 2. Gün
 • Scrum'ın Temelleri (Fundamentals of Scrum Framework)
 • Scrum'da Roller (Roles in Scrum)
 • Kendi Kendine Organize Olmak (Self-Organization)
 • Çapraz Fonksiyonlu Takımlar (Cross-Functional Teams)
 • Zaman Sınırlaması (Timeboxing)
 • Bitti Kriterleri (Definition of Done)
 • Yalın Yazılım Geliştirme Temelleri (Fundamentals of Lean Software Development)
 • Kanban'ın Temelleri (Fundamentals of Kanban)
 • Multi-Tasking vs Single Task
 • Push vs Pull Systems

Temel Agile Eğitimi (Agile Fundamentals)

Temel Agile Eğitimi 2 tam gündür. Eğitim dili Türkçe'dir ancak eğitim slaytları İngilizce'dir. Eğitim sonunda katılımcılara katılım sertifikası verilecektir.

Temel Agile Eğitimi Scrum Alliance® tarafından onaylı bir eğitimdir. Eğitim içeriği çok ince bir titizlik ile Scrum Alliance® tarafından kontrol edilmiş her bir bölümün amaçları ve çıktıları ile eğitim boyunca kullanılacak tüm uygulamalar yine Scrum Alliance® tarafından kontrol edilip onaylanmıştır. Bu nedenle katılımcılar Scrum Alliance® tarafından Scrum Education Unit (SEU®) almaya hak kazanacaklardır.

Agile

Agile varılması gerekli nihai bir hedef değil, takımları her gün geliştirmeyi hedefleyen bir yaklaşım tarzıdır. Agile değişime hızlı karşılık vermenin, müşteri ile yakın işbirliği içerisinde olmanın, takım çalışmasının ve kısa rutin aralıklar ile dağıtılan çalışan yazılımların öncelikli öneme sahip olduğunu vurgulayan bir felsefe, tutum ve yaklaşım biçimidir. Pek çok farklı Agile yöntem örnekleri var olmak ile birlikte hepsi temel prensipleri ile Agile şemsiyesi altında yer alır. Agile yaklaşımı temel alan Scrum, müşteri isteklerine daha hızlı cevap verebilen, kalitesi yüksek yazılımlar geliştirilebilmesine imkan sağlayan popüler bir yazılım geliştirme yönetimi altyapısıdır.

Detaylı bilgi için tıklayınız: Agile Nedir?

Temel Agile Eğitimine Kimler Katılmalıdır?

Temel agile eğitimi, agile yaklaşıma ilgi duyan, projelerde kullanan ya da kullanmak amacını taşıyan ve bu nedenle temel agile yaklaşımını ve Scrum prensiplerini öğrenmek isteyen herkes için uygundur.

Temel Agile Eğitimi Ön Kayıt Formu


  captcha