Bu doküman Ken Schwaber ve Jeff Sutherland tarafından geliştirilmiş olan Scrum Kılavuzu baz alınarak hazırlanmıştır.Dokümanın amacı scrum kılavuzunu rahat okunabilir kılmak ve akılda kalıcılığını arttırmaktır.