Product Owner Eğitiminin İçeriği

Product Owner Eğitimi ile katılımcılar Agile değerlerini ve ilkelerini uygulamalı olarak öğrenecek, eğitim boyunca oyunlaştırılmış bir içerikle Agile yaklaşımı deneyimleme fırsatı bulacaklardır. Katılımcılar Product Owner rolünün sorumluluklarını, deneysel ve karmaşık bir ortamda ürün geliştirme yaklaşımının nasıl olacağını detaylı olarak uygulamalar ile öğreneceklerdir.
Product Owner eğitiminin dili Türkçe'dir ve eğitim 2 tam gün sürmektedir. Product Owner Eğitimi içeriğinin ana başlıkları aşağıdaki gibidir.

  1.Gün

 • Agile Nedir ?
 • Agile Değerler ve Prensipler
 • Genel Hatlarıyla Scrum çerçevesi
 • Uygulama (Ball Point)
 • Product Owner Rol ve Sorumlulukları
 • Ürün Yönetimi ve Ürünün Yarattığı Değeri Arttırmak
 • Ürün Vizyonu
 • MVP ve TCO Kavramları
 • Uygulama (İşbirliği Oyunu)
 • Product Backlog Kavramı
 • Kabul Kriteri Kavramı
 • 2.Gün

 • Epic ve User Story Kavramları
 • Definition of Ready Kavramı
 • Uygulama (User Story Oluşturma)
 • Product Backlog Yönetimi ve Önceliklendirilmesi
 • Backlog Tahminleme, Velocity ve Agile Planlamav
 • Ürün Yol Haritası
 • Uygulama (Ürün Yol Haritası Oluşturma)
 • Release Planlaması
 • Scrum çerçevesinde Product Owner
 • Backlog Refinement, Sprint Planlama ve Review Toplantıları

Product Owner

Tüm dünyada geleneksel yöntemler yerlerini hızla Agile yaklaşıma bırakıyor. Daha kaliteli ve hızlı ürün geliştirmeyi hedefleyen Agile yaklaşım, değişime hızlı karşılık vermenin, müşteri ile yakın işbirliği içerisinde olmanın, takım çalışmasının ve kısa-rutin aralıklar ile dağıtılan çalışan yazılımların öncelikli öneme sahip olduğunu vurguluyor. Gelişen yazılım dünyasında Product Owner'ların da değişimi yakalayabilmesi ürünlerin sağlığı ve ortaya çıkardıkları değerin yükseltilebilmesi açısından çok önemli bir yer tutuyor. Product Owner Eğitimi, Agile yaklaşımın temelindeki felsefenin kavranmasını ve değişimi pratikte yakalamayı hedefliyor.

Product Owner Eğitimine Kimler Katılmalıdır?

Kariyerine Product Owner olarak devam etmekte olan ya da devam etmeyi planlayan herkes, ekip üyeleri, test mühendisleri ve proje yöneticileri Product Owner Eğitimine katılabilirler.

Product Owner Eğitimi ön Kayıt Formu


captcha