Fasilitasyon Temelleri

Çatışma Ve İşbirliği Süreçlerini Kolaylaştırmak

  Kolaylaştırıcılık sürecinin en önemli noktası, katılımcıların kendi süreçlerine konsantre olmasını sağlayacak bir alan tutma yaklaşımı sergilemektir.

  Bu yaklaşım, fasilitatörlerin ekibin ve kendilerinin duygusal dalgalanmalarını yönetebilmesini ve «çözüm bulma» baskısını işbirliğine dönüştürmeyi içerir.

  Bu eğitim fasilitatörleri bu çerçevede geliştirirken farklı fasilitasyon teknikleriyle tanışmalarını hedeflemektedir.

  • Bir fasilitatör olarak kendi duygularını takip edecek ve yönetecek öz farkındalığı geliştirmek. Bu farkındalık yardımıyla katılımcıların duygusal dalgalanmalarına rehberlik edebilecek bir bakış açısı kazanmak.
  • Çözüm bulma baskısı yerine farklı fikirllerin duyulduğu ve görüldüğü bir alan oluşturmak ve bunu işbirliği ortamına dönüştürmek.
  • İşbriliği ve çatışma yönetimi süreçlerini anlamak ve bu süreçleri fasilite ederken kullanılabilecek farklı yöntemlerle tanışmak.

  Eğitimin Üç Sacayağı

  • Yenilikçi Çözüme Rehberlik etmek
  • Büyüme Zihniyetine Geçişi Yönetmek
  • Empatik Alan Tutmak

  1. Bölüm: Çatışma Zihniyetini Anlamak ve İşbirliği Zihniyetine Geçişi Yönetmek

  Bizler ancak duyulduğumuz, görüldüğümüz ve kendimizi ifade edebildiğimiz ortamlarda diğerlerinin görüşlerini duyabilir ve işbirliği geliştirmeye açık hale geliriz. Bunun sağlanmadığı durumlarda ekip içindeki tartışmalar kişiselleştirilir ve konu, yapılan işten ziyade kimin haklı olduğuna odaklanır. Kişiler kendi doğrularından vazgeçmek istemez. Değişime tamamen kapalı bir ortam oluşur. Böyle bir ortamda verimli bir işbirliğinin oluşması, yenilikçi kararların alınması imkansızdır. Bu nedenle bir fasilitatör olarak birinci amacımız herkesin görüldüğü, duyulduğu ve önemsendiği bir ortam oluşturmak ve bu ortamda fikirlerin ve işin niteliğinin tartışılmasına rehberlik etmektir.

  Görüşlerinden Faydalanılan Araştırmacılar: Paul Maclean, Carol Dweck, Brene Brown Yöntem: Council Pratiği

  2. Bölüm: Alanda Olana Büyük Resimden Bakmak

  Çoğunlukla çatışma konusu buzdağının görünen kısmını temsil eder. Bu konunun altındaysa ekip üyelerinin karşılanmayan ihtiyaçları ve ifade edilmemiş duyguları yatar. Biz bir rehber olarak katılımcımızı bu ihtiyaçla buluşturup bunu ifade etmesini desteklediğimizde ekibin içinde işbirliği ortamını çok daha sağlam temeller üzerine kurmuş oluruz. Bunu sağlamak için öncelikle rehberin kendi duygu ve ihtiyaçlarını tanıması gerekir. Bu hem rehberin kendi duygusal merkezini korumasını hem de alanla empatik bir bağ kurabilmesini sağlar. Bu bölümdeki amacımız fasilitatörlerin hem kendi içlerinde hem de ekipteki duygusal salınımı okuyabilmeleri ve yüzeydeki konuyu derindeki ihtiyaçla birleştirmeye rehberlik edebilmelerini sağlamaktır.

  Görüşlerinden Faydalanılan Araştırmacılar: Marshall Rosenberg, Antonio Damassio Yöntem: Şiddetsiz İletişim Pratiği

  3. Bölüm: Grubun Kendi Çözümünü Oluşturmasına Rehberlik Etmek

  Kişiler arası güven alanının oluşturulduğu bir ortamda katılımcılar haklı/haksız kavramlarının ötesine geçip işin geliştirilmesine katkıda bulunmak için yüksek bir motivasyon duyarlar. Burada en önemli unsur bu gönüllü katkı sağlama fazına geçişi yönetmektir. Her katılımcı bu konun kendisi için önemini kavradığında sürecin yenilikçi çözümü için harekete geçer. Burada fasilitatörün görevi katılımcıların kendi NEDENleriyle buluşmalarını sağlamak, NASILlarını araştırmalarını desteklemek ve oları NE yapacaklarına karar vermeleri için bir araya getirmektir.

  Görüşlerinden Faydalanılan Araştırmacılar: Daniel Siegel, Simon Sinek, Stephen Covey Yöntem: Open Space Technology

  Eğitim süresi 2 gündür. Eğitimin hedef kitlesi fasilitatörler, Agile Coach’lar, liderler ve fasilitasyon ile ilgili olan herkesdir.

  Odağımızı genişletmek.

  Fasilitasyon sürecini çok katmanlı bir bakış açısından yönetmek.

  Çantayı Zenginleştirmek.

  Farklı uygulamalarla fikir paylaşımı ve çözüm üretme sürecini kolaylaştırmak.

  Kurumda İşbirliği Kültürünü Beslemek.

  Fasilitasyon süreçlerinde ekip içinde ve ekipler arasında kurulan sağlıklı bağlarla kurumsal olarak işbirliği zihiyetini güçlendirmek.

  Eda Bozköylü

  Learning Experience Designer I Facilitator I Trainer Coach

  Eda, 2005 yılından beri yaşayarak öğrenme yöntemiyle eğitimler vermekte ve öğrenme deneyimi tasarımı konusunda programlar gerçekleştirmektedir. Merkezi Hollanda’da bulunan Öğrenme Deneyimi Tasarımcıları Topluluğu’nun bir üyesidir.

  Bu alandaki eğitimlerini ve öğrenme perspektifini 2007-2010 yılları arasında çalıştığı Birikim Danışmanlık -Impact International ve 2010-2015 yılları arasında çalıştığı Metalog Training Tools aracılığıyla İngiltere ve Almanya ekolleriyle edinmiştir.

  Çalışmalarında davranış değişiminin pratik edildiği bir öğrenme ortamına dönüştürmenin yollarını arar. Bu amaçla nöroloji, psikoloji, iletişim, tasarım, beden bilinci… gibi farklı alanlarda edindiği tecrübeleri modellere dönüştürür.

  Bugüne kadar Türkiye çapında yüzlerce eğitmenin, öğretmenin ve koçun katıldığı öğrenme programları gerçekleştirmiş ve lider kurumların çalışanlarına yönelik programlar gerçekleştirmiştir. Eda aynı zamanda Doğaçlama Tiyatro oyuncusu ve eğitmenidir.