Agenda of the Course

Agile Fundamentals is 2-day interactive course. Agile Fundamentals Training is approved by Scrum Alliance®. The objectives and outputs of each section and the contents have been controlled by Scrum Alliance® in detail, moreover all the practices to be used during the training have also been checked and approved by Scrum Alliance®. Therefore, participants will deserve to receive a Scrum Education Unit (SEU®) by Scrum Alliance®.

  Day 1
 • Agile vs Waterfall
 • Agile Values
 • Agile Principles
 • Emprical Process Control
 • 3 Pillars of Scrum
 • Scrum Values
 • Methodology vs Framework
 • Kaizen

 • Day 2
 • Fundamentals of Scrum Framework
 • Scrum Roles
 • Self-Organization
 • Cross-Functional Teams
 • Timeboxing
 • Definition of Done
 • Fundamentals of Lean Software Development
 • Fundamentals of Kanban
 • Multi-Tasking vs Single Task
 • Push vs Pull Systems

Agile Fundamentals Course

With the Agile Fundamentals Training, the participants will learn the Agile values ​​and principles in practice and will have the opportunity to experience the Agile approach with gamified content throughout the training.

Participants will obtain a fundamental knowledge of Scrum and Kanban and will have a deep understanding of the philosophy behind these practices.

Agile

Agile varılması gerekli nihai bir hedef değil, takımları her gün geliştirmeyi hedefleyen bir yaklaşım tarzıdır. Agile değişime hızlı karşılık vermenin, müşteri ile yakın işbirliği içerisinde olmanın, takım çalışmasının ve kısa rutin aralıklar ile dağıtılan çalışan yazılımların öncelikli öneme sahip olduğunu vurgulayan bir felsefe, tutum ve yaklaşım biçimidir. Pek çok farklı Agile yöntem örnekleri var olmak ile birlikte hepsi temel prensipleri ile Agile şemsiyesi altında yer alır. Agile yaklaşımı temel alan Scrum, müşteri isteklerine daha hızlı cevap verebilen, kalitesi yüksek yazılımlar geliştirilebilmesine imkan sağlayan popüler bir yazılım geliştirme yönetimi altyapısıdır.

Click for detailed information: What is Agile?

Who Should Attend the Agile Fundamentals Training?

Agile Fundamentals Training is suitable for anyone who is interested in the Agile approach, who uses or has an intention to use in projects, therefore wants to learn the fundamental Agile approach and Scrum principles.

Agile Fundamentals Course Preregistration Form


  captcha