Eğitim İçeriği Tasarlama

2 gün boyunca Öğrenmede etkinlik ve hayata transfer için yaratıcı kurgular, sıra dışı aktiviteler ve etkili modellerle Yaratıcı Öğrenme Rehberliği becerilerimizi geliştireceğiz.

  Öğrenme tam bir ekme-biçme konusudur hangi tohumu, hangi zemine, hangi şekilde ekersek ona uygun ürünler alırız.
  Bu eğitim öğrenmeden nasıl bir sonuç elde etmek istediğimize daha yakından bakmaya ve öğrenme sürecini buna uygun stratejilerle tasarlamaya odaklanıyor.
  2 gün boyunca Öğrenmede etkinlik ve hayata transfer için yaratıcı kurgular, sıra dışı aktiviteler ve etkili modellerle Yaratıcı Öğrenme Rehberliği becerilerimizi geliştireceğiz.

  • Bir Öğrenme Rehberi olarak katılımcıyla kurduğumuz farklı stillerdeki iletişimin beyin ve öğrenme üzerindeki etkisini keşfetmek.
  • Farklı katılımcı grupları için uygun rehberlik stratejileri sergileyecek çevikliğe ulaşmak.
  • Büyük resimde odağı katılımcının bu eğitimden sonra “ne yapacağına” karar vermek ve buna uygun bir süreç tasarlamak. Yani öğrenme alanını bir labaratuvara dönüştürmek.

  Bu eğitimde katılımcılar iki yeni öğrenme modeliyle tanışacak:

  • Öğrenmede ATLAS ve
  • Öğrenmede OTOBAN

  Öğrenmede ATLAS’ın temel meselesi: bir rehber olarak alanımızı-öğrenme zeminini taramak, analiz etmek ve öğrenmeye uygun hale getirmektir. Peşinden gideceğimiz sorular:

  • Etkin bir rehberlik için hangi evrelerde nasıl bir iletişim benimseriz?
  • Hangi aktivite türleri bu rehberliğe hizmet eder?

  Öğrenmede OTOBAN’ın temel sorusu şudur:
  Biz katılımcımızı hedef davranış değişimine uzun, karmaşık bir patikadan mı götüreceğiz; yoksa direkt hedefe götüren, hızlı bir OTOBAN mı kullanacağız?
  Bu çalışmada araştıracağımız şey: Katılımcı bu eğitimden aldıklarını;

  • Aynı şekilde aynı durumlara mı uygulayacak?
  • Bu bilgileri benzer durumlara mı adapte edecek?
  • Yoksa katılımcıdan beklentimiz bu bilgileri alıp bambaşka sorunları da çözebilmek için farklı şekillere dönüştürebilmesi mi?

  Programımız bu iki temel modele uygun yaratıcı kurgular, sıra dışı aktiviteler ve akılda kalıcı modellerle tasarlandı.
  Katılımcılarımız öğrenme süresi boyunca hem Öğrenici hem de Öğrenme Rehberi gözlüğüyle sürecin tam merkezindeler.
  Her bir hedef konuyu ona uygun bir aktiviteyle deneyimleyecek ve ardından bu aktiviteyi kendi eğitimlerinde nasıl kullanabileceklerini araştıracaklar

  Eğitim süresi 2 gündür. Eğitime Beyin Uyumlu Öğrenme® eğitimine katılmış Agile Coach’lar, Scrum Master’lar, eğitmenler, liderler, IK çalışanları vb rollerde görev alanların özellikle katılmasını tavsiye ederiz ancak herhangi başka bir ünvan ile çalıştığı halde ilgi duyan herkes bu eğitime katılabilir.

  Çantayı Zenginleştirmek.

  Öğrenme Rehberi olarak yaratıcı aktiviteler ve yalın kurgularla zenginleşmek.

  Odağımızı Genişletmek.

  Davranış değişimini tasarlamak: “katılımcı işe döndükten sonra neyi farklı yapacak?”

  Kurumda Öğrenme Kültürü Yaratmak.

  Kurumsal olarak öğrenmeyi müşteriye ve karlılığa yansıyan bir katma değer kaynağına dönüştürmek.

  Eda Bozköylü

  Learning Experience Designer I Facilitator I Trainer Coach

  Eda, 2005 yılından beri yaşayarak öğrenme yöntemiyle eğitimler vermekte ve öğrenme deneyimi tasarımı konusunda programlar gerçekleştirmektedir. Merkezi Hollanda’da bulunan Öğrenme Deneyimi Tasarımcıları Topluluğu’nun bir üyesidir.

  Bu alandaki eğitimlerini ve öğrenme perspektifini 2007-2010 yılları arasında çalıştığı Birikim Danışmanlık -Impact International ve 2010-2015 yılları arasında çalıştığı Metalog Training Tools aracılığıyla İngiltere ve Almanya ekolleriyle edinmiştir.

  Çalışmalarında davranış değişiminin pratik edildiği bir öğrenme ortamına dönüştürmenin yollarını arar. Bu amaçla nöroloji, psikoloji, iletişim, tasarım, beden bilinci… gibi farklı alanlarda edindiği tecrübeleri modellere dönüştürür.

  Bugüne kadar Türkiye çapında yüzlerce eğitmenin, öğretmenin ve koçun katıldığı öğrenme programları gerçekleştirmiş ve lider kurumların çalışanlarına yönelik programlar gerçekleştirmiştir. Eda aynı zamanda Doğaçlama Tiyatro oyuncusu ve eğitmenidir.