Beyin Uyumlu Öğrenme®

Beyin Uyumlu Öğrenme® Tasarımı ve Yaratıcı Fasilitasyon Teknikleri

  Yetişkin eğitimleri söz konusu olduğunda ilk akla gelen bilgi aktarımı olur. Oysa sadece bilgiyi

  aktarmak o bilginin hayata geçirileceği anlamına gelmiyor. Bunun üstesinden gelmek için bizim, eğitmenler olarak eğitim ortamında «bilmek» ve «hayata geç̧irmek» arasındaki boşluğu doldurmamız gerekir. Bu, program tasarım ve uygulamasının her aşamasında BECERİ geliştirmeyi merkeze almamız anlamına gelir.

  Beyin Uyumlu Öğrenme® bunu gerçekleştirmek amacıyla tasarlanmış bir yaklaşımdır. Beyin ve

  öğrenme konularını temel alarak hemen ertesi gün kullanabileceğiniz uygulamalar, kurgular ve modellerden oluşur. Bir yandan alet çantanızı zenginleştirirken diğer yandan fasilitasyon becerilerinizi geliştirmenizi destekleyen bütünsel bir anlayış sunar.

  • Öğrenme ve davranış değişiminin temel bileşenlerini keşfetmek.
  • «Bilgi aktarma» sürecini «beceri geliştirmeye»ye dönüştürmek için etkili
   bir tasarım ve alan tutma modeli ve şablonla tanışmak.
  • Eğitimleri daha verimli, akılda kalıcı ve öğrenici odaklı hale getirecek
   aktiviteler öğrenmek.
  • Bir Öğrenme Rehberi olarak öğrenme ortamında sürekli merakı
   sağlamanın ve katılımcıda davranış değişimi için iç motivasyon yaratabilmenin ip uçlarını yakalamak.

  Programımız; kurgular ve aktivitelerle katılımcıları merkeze alan bir öğrenme tasarımına odaklanıyor. Her aktiviteyi bizzat deneyimlerken hemen ardından bunun neye hizmet ettiğini ve kendi işimizde nasıl kullanabileceğimizi araştırıyoruz.

  Eğitim süresi 2 gündür. Eğitime Agile Coach’lar, Scrum Master’lar, eğitmenler, liderler, IK çalışanları vb rollerde görev alanların özellikle katılmasını tavsiye ederiz ancak herhangi başka bir ünvan ile çalıştığı halde ilgi duyan herkes katılabilir.

  Çantayı Zenginleştirmek.

  Hemen hayata geçirebileceğimiz yaratıcı aktiviteler ve yalın kurguları uygulayabilir hale gelmek.

  Odağımızı Genişletmek.

  Davranış değişimini sağlamak için “katılımcı işe döndükten sonra neyi farklı yapacak?” sorusunu merkez alan bir tasarım anlayışı benimsemek.

  Fasilitasyon Becerilerini Geliştirmek.

  Bir Öğrenme Rehberi olarak öğrenme alanına hakim olmak ve alanı öğrenme hedefleri doğrultusunda yönetmek.

  Eda Bozköylü

  Learning Experience Designer I Facilitator I Trainer Coach

  Eda, 2005 yılından beri yaşayarak öğrenme yöntemiyle eğitimler vermekte ve öğrenme deneyimi tasarımı konusunda programlar gerçekleştirmektedir. Merkezi Hollanda’da bulunan Öğrenme Deneyimi Tasarımcıları Topluluğu’nun bir üyesidir.

  Bu alandaki eğitimlerini ve öğrenme perspektifini 2007-2010 yılları arasında çalıştığı Birikim Danışmanlık -Impact International ve 2010-2015 yılları arasında çalıştığı Metalog Training Tools aracılığıyla İngiltere ve Almanya ekolleriyle edinmiştir.

  Çalışmalarında davranış değişiminin pratik edildiği bir öğrenme ortamına dönüştürmenin yollarını arar. Bu amaçla nöroloji, psikoloji, iletişim, tasarım, beden bilinci… gibi farklı alanlarda edindiği tecrübeleri modellere dönüştürür.

  Bugüne kadar Türkiye çapında yüzlerce eğitmenin, öğretmenin ve koçun katıldığı öğrenme programları gerçekleştirmiş ve lider kurumların çalışanlarına yönelik programlar gerçekleştirmiştir. Eda aynı zamanda Doğaçlama Tiyatro oyuncusu ve eğitmenidir.