Agile Takım Koçluğu

Agile takımların mevcut potansiyellerinin açığa çıkarılması ve potansiyellerinin önündeki engellerin görünür kılınması.

Temel Prensiplerimiz

Takıma Özgü Yaklaşım

Agile takımlarının kendilerine özgü dinamikleri ve değişkenleri vardır. Her takımın geriye dönük değerlendirmesi ve geliştirebileceği noktalar ve gelişim noktalarının öncelikleri farklıdır. Takımları inceliyoruz ve onların gelişiminin kendi kendilerine organize olarak kendileri tarafından ilerletilmesi önündeki engelleri tespit edebilecekleri farkındalığı kazanmalarına rehberlik ediyoruz.

Sürekli Gelişim

Takımın ve her takım üyesinin agile pratikleri nasıl uyguladıkları, eksikleri, gelişim noktaları, metrikleri, Scrum Master’ın gelişim noktalarının belirlenmesi ve gerekli eğitimlerin planlanarak takıma verilmesi bu hizmetimiz içerisindeki faaliyetlerimizden bazılarıdır. Agile takım danışmanlığı hizmetimiz ile takımların bulunduğu konumdan, ulaşmak istedikleri Agile seviyeye gelmeleri için gerekli aksiyonların çıkarılıp hayata geçirilmesi olarak tanımlanabilir.