Temel Agile (Agile Fundamentals)

Temel Agile Eğitimi Scrum Alliance® tarafından onaylı bir eğitimdir. Eğitim içeriği çok ince bir titizlik ile Scrum Alliance® tarafından kontrol edilmiş her bir bölümün amaçları ve çıktıları ile eğitim boyunca kullanılacak tüm uygulamalar yine Scrum Alliance® tarafından kontrol edilip onaylanmıştır.
 • Agile vs Waterfall
 • Agile Değerler (Agile Values)
 • Agile Prensipler (Agile Principles)
 • Deneysel Süreç Kontrol Teorisi
 • Scrum’ın 3 Ayağı (3 Pillars of Scrum)
 • Scrum Değerleri (Values of Scrum)
 • Methodology vs Framework

ScrumMaster Eğitimi

ScrumMaster Eğitimi ile Scrum değerlerini ve ilkelerini uygulamalı olarak öğrenecek, eğitim boyunca bir proje üzerinde çalışarak Scrum'ı deneyimleme fırsatı bulacaksınız.
 • Agile ve Scrum’ın temelleri
 • Scrum’ın Agile içindeki yeri
 • Scrum Altyapısı ve temel Scrum prensipleri
 • Scrum’daki roller ve sorumluluklar
 • Scrum kuralları, toplantılar, geri bildirim mekanizmaları
 • Product Backlog yönetim

Product Owner Eğitimi

Katılımcılar Product Owner rolünün sorumluluklarını, deneysel ve karmaşık bir ortamda ürün geliştirme yaklaşımının nasıl olacağını detaylı olarak uygulamalar ile öğreneceklerdir.
 • Epic ve User Story Kavramları
 • Definition of Ready Kavramı
 • Uygulama (User Story Oluşturma)
 • Ürün Sahibinin Görevleri
 • Product Backlog Yönetimi
 • Backlog Tahminleme

Etkili User Story Yazımı

Etkili User Story yazımı eğitimi ile birlikte User Story'lerde olması gereken özellikler, daha etkili User Story yazmak için dikkat edilmesi gereken kurallar, User Story yazımı için kullanılabilecek şablonlar ve güncel, gerçek projelerden alınan örnekler ile uygulama fırsatı bulacaksınız.
 • User Story Tanımı ve Genel Bilgiler
 • Etkili User Story Yazımının Kriterleri
 • User Role Modelleme
 • Gereksinimleri/Story’leri Toplama
 • User Story’leri ve Kullanıcı Testleri
 • Önceliklendirme

Agile Planlama & Tahminleme

Agile yaklaşım ile nasıl pratik, kullanışlı ve güvenilir planların oluşturulduğu, iterasyon ve release planlaması, Agile tahminleme yaklaşımı ve teknikleri ile ilgili bilgi edineceksiniz.
 • Planlamanın Amacı
 • Agile Planlama Nedir?
 • Planlama Neden Başarısız Olur?
 • Tahminleme Teknikleri
 • Planlama Seviyeleri
 • Büyüklük Tahmini
 • Story Point ve İdeal Zaman Arasındaki farklar

Agile Liderlik Eğitimi

Agile Liderlik Eğitimi ile katılımcılar, geleneksel yönetim modellerinin ötesinde yaratıcı yeni dijital dünyaya uygun, çığır açıcı yeni yönetim pratiklerini Agile yaklaşıma uygun şekilde deneyimleyeceklerdir.
 • Agile felsefenin temelleri
 • Değer odaklılık
 • Deneysellik ve liderlik
 • Yeni çalışma şekli ve yönetimin yeni rolü
 • Verimlilik ve üretkenlik bakış açısı
 • Üretkenlik için odaklanma
 • Kendi kendine organize olan takımlar