Agile Dönüşüm Yönetimi

Değer odaklı, değişime hızlı adapte olabilen, şeffaf, yaratıcı çözümler üreten, deneyen, ölçen, öğrenen ve sürekli gelişen bir organizasyon kültürü için

Dönüşüm Öncesi Analiz

Yönetim Vizyonu

Kurumun piyasadaki konumu, hedefleri, stratejileri, Agile dönüşüm ile ulaşılmak istenen sonuç.

Organizasyon Yapısı

Mevcut organizasyon düzeni ve yapısı, organizasyonel silolar ve katmanlar ile fonksiyonları.

Organizasyon Kültürü

Baskın Özellikler, Liderlik Şekli, Çalışanların Yönetimi, Organizasyonel Değerler, Stratejik Vurgular, Başarı kriterleri.

Süreçler ve Araçlar

Mevcut süreçler, iş akışları ve onay mekanizmaları, kullanılan uygulamalar ve diğer araçlar.

Dönüşüm Stratejisi

Agile dönüşüm stratejisinin organizasyona uygun şekilde belirlenmesi, dönüşümün sağlıklı ilerlemesi ve organizasyonların gerçek anlamda çevikleşmesinin ön koşuludur. Stratejinin temelini Agile dönüşümden beklentiler oluşturmaktadır. Organizasyonda stratejik kararlar alma yetkisine sahip yöneticiler Agile dönüşümden beklentilerinde ortak bir anlayış geliştirmelidirler. Pilot denemelerin ötesine geçmeyen ya da sadece belirli ritüelleri uygulamakla yetinen bir yaklaşım yerine çevikliği stratejik bir öncelik olarak ele alan bir anlayış çevikliğin temelini oluşturur.
Agile dönüşüm stratejisinin belirlenmesi aşamasında, organizasyon kültürünün ve değişim yönetiminin görmezden gelinmesi mekanik ve potansiyelin çok daha altında değer üretebilen bir yapıyla sonuçlanacaktır. Agile bir proje yönetim şekli değildir, Agile dönüşüm temel yönetim şeklinin değişmesini gerektirir, dönüşüm stratejisinin belirlenmesi aşamasında organizasyonun yapısı, kültürü, süreçleri gözden geçirilmeli ve dönüşüm hedefi ile beklentilere göre bir yol haritası oluşturulmalıdır.
Dönüşüm Yol Haritası
Organizasyon Tasarımı
Agile Pratiklerin Seçimi
Pilot Takımların Belirlenmesi
Eğitim ve Dönüşüm Takviminin Belirlenmesi
Takım Üyelerinin Seçimi

Pilot Takımlar

 • 1

  Pilot Takımların Hazırlık Aşaması

  Agile eğitimler verilir, dönüşüm stratejisi ve yol haritası takıma aktarılır, varsa takımın soru işaretleri giderilir, takımın oturma düzeni ile birlikte board vb lojistik ihtiyaçları karşılanır, takım çalışma anlaşması, yetkinlik matrisi vb takım oluşturma pratikleri yapılır, takımın iş listesi üzerinde çalışılmaya başlanır, iş listesinin organizasyon stratejisi ile uyumlu olduğu ve değer odaklı bir yaklaşımla çalışılmasına özen gösterilir.

 • 2

  Pilot İlerleme

  Şeffaflık, gözlem ve ölçüm pilot ilerlemenin temel prensipleridir. Pilot takımlara yakın koçluk hizmeti verilerek ilerlemeleri, gelişim noktaları düzenli olarak raporlanır. Deneysel bir ortamda ürün geliştirme, değer odaklı yaklaşım ve stratejik hizanlama için pilot takımlarına koçluk hizmeti verilir.

 • 3

  Pilot Süreci Sonlandırma ve Raporlama

  Pilot ilerleme süresi boyunca karşılaşılan zorluklar ve gelişim noktaları detaylı olarak raporlanır, bu süreçte organizasyonel model tekrar gözden geçirilebileceği gibi dönüşümün yol haritası da pilottan çıkarılan dersler ışığında gözden geçirilir. Gerekli ölçümlemenin yapılabildiği pilot ilerlemelerde yaygınlaştırma kararı organizasyon yöneticileri ile birlikte verilir.

Yaygınlaştırma

Başarılı olan denemelerin kurum geneline yaygınlaştırılması aşamasıdır.
Agile dönüşümün yaygınlaştırılacağı ekipler ve plan belirlenir.
Kurumsal dönüşüm yakından takip edilerek raporlanır.
Sürekli iyileşme felsefesinin takımlar tarafından benimsenmesi amaçlanır.

Hizmet Kapsamı

Agile dönüşüm yönetimi kapsamında verdiğimiz ana hizmetler

Kurum Analizi 4 ana başlık altında toplanmaktadır: Yönetim vizyonu, organizasyon yapısı, süreçler ve araçlar, kurum kültürü. Bu ana başlıklar altında yapılan değerlendirmeler detaylı bir rapor olarak yayınlanır. Kurum analiz raporunda kurumların mevcut çevik seviyeleri ve varılmak istenen çeviklik seviyesi de yer alır.

Kurum kültürü 6 farklı boyutta değerlendirilir: Baskın özellikler, organizasyonel liderlik, çalışanların yönetimi, bağımlılıklar, stratejik vurgular ve başarı kriterleri.

Organizasyonun büyüklüğü, Agile yaklaşıma yatkınlığı, değişimi yönetme yetkinliği, yönetimin Agile ile ilgili düşünce ve beklentileri, Agile dönüşümün amacı ve organizasyon içerisinde etkilediği noktalar bu hizmetimiz dahilinde raporlanan konu başlıklarıdır.

Dönüşüm yaklaşımları ve dönüşümün kendisi çalışanlara net avantajlar sağlamalıdır. Dönüşüm mutlaka şeffaf olmalıdır. Şeffaf olmayan ya da bilgi paylaşılmayan her dönüşüm girişimi tepki doğuracaktır. Bu nedenle dönüşüm yol haritası, çalışanlara sağladığı faydalar, izlenecek yöntemler ve dönüşümün hedefi net olarak çalışanlarla paylaşılmalıdır.

Agile eğitimler, organizasyonun Agile dönüşüm ihtiyacına göre değişiklik gösterebilmek ile beraber, Agile dönüşümün olmazsa olmazlarından bir tanesi de Agile eğitimleridir.

Agile yaklaşımın en önemli özelliklerinden birisi de çıktıya yani üretilen değere önem vermesidir. Kurum hedefleri doğrultusunda, en fazla değer (value) yaratacak işlerin öncelikli olarak ele alınmasını sağlamak, doğru işi doğru kaynak ve yöntemlerle hayata geçirmek için portföy yönetimi kritik önem taşımaktadır. Verimlilik sadece hızla ya da sadece ürünle ölçülemeyeceği için, doğru ürünü doğru yöntemlerle doğru zamanda hayata geçirmeyi hedefleyen portföy yönetimi, işlerin değerinin ölçülmesi, önceliklerinin belirlenmesi ve takip edilmesini amaçlamaktadır.

Agile takımlarının kendilerine özgü dinamikleri ve değişkenleri vardır. Her takımın geriye dönük değerlendirmesi ve geliştirebileceği noktalar ve gelişim noktalarının öncelikleri farklıdır. Takımları inceliyoruz ve onların gelişiminin kendi kendilerine organize olarak kendileri tarafından ilerletilmesi önündeki engelleri tespit edebilecekleri farkındalığı kazanmalarına rehberlik ediyoruz.

Değer odaklı bir yapı için, takımların iş listesinin kurum stratejileri ile uyum içerisinde önceliklendirilmesi kritik öneme sahiptir. Etkin backlog yönetimi, deneysel ortamda ürün geliştirme yaklaşımı, MVP, ölçüm ve adaptasyona fayalı ürün geliştirme bu hizmetimiz kapsamına dahildir.

Agile dönüşüm organizasyonlarda bir kültür değişimini tetiklediği için değişim dostu ve değer odaklı bir kültürün hayata geçirilmesi sabırlı bir çalışmayı gerektirmektedir. Kurum içi Agile Coach’lar bu kültürel dönüşümün öncüleri olmak amacıyla önemli bir görev üstleneceklerdir.