ScrumMaster paylaşımlı bir rol müdür?

Cevabım kesinlikle ve tartışmasız şekilde hayırdır. Özellikle yeni scrum takımlarında ScrumMaster paylaşımlı bir rol olmamalıdır.

Scrum’da iki farklı sorumluluktan bahsedilebilir. Bir tanesi scrum takımının ortaya çıkardığı ürünün sorumluluğu yani takım sorumluluğu bir diğer ise scrum takımı içerisindeki rollerin sorumluluğu. Bir başka ifadeyle scrum takımı bir bütün olarak ortaya çıkan ürünün tamamından sorumlu iken ScrumMaster, Product Owner ve geliştirme takımı üyeleri bu ürünün ortaya çıkması için yapılacak çalışmalarda farklı sorumluluk alanlarına sahiptir.

Product owner, ürün vizyonunu belirlemek,bu vizyondan hareket ile ürün iş listesini yönetmek ve önceliklendirmek gibi sorumluluklara sahipken, geliştirme takımı üyeleri, “bitti” tanımına uyan ve potansiyel olarak üretime alınabilir bir ürün parçasını teslim etmekten sorumludur. ScrumMaster ise scrumın anlaşılmasından ve scrumın uygulanmasını temin etmekten sorumludur. Aynı zamanda bir hizmetkar lider olarak ScrumMaster, Product Owner’a ürün iş listesini daha etkili yönetmek için yöntemler bulmaktan, geliştirme takımına kendi kendilerine organize olma, çapraz fonksiyonluluk gibi konularda koçluk etmekten vb. sorumludur.

ScrumMaster’ın aynı zamanda geliştirme takımı üyesi olduğu senaryodan hareket edersek, hem ürün iş listesindeki işlerin tamamlanmasından, hem “içerisinde bulunduğu” geliştirme takımına koçluk etmekten, hem de ürün iş listesini daha etkin yönetmek için teknikler bulmaktan sorumlu olacaktır. Buradaki sorumluluk çatışması nettir. Bu tip sağlıksız yapılanma geliştirme takımının Product Owner’a güveni sarsabilir, scrum temellerine uymada sorunlar yaşatabilir. Bu tip bir rol paylaşımının bir başka sonu multitasking’in artması ve geliştirme takımı üyesinin aynı zamanda ScrumMaster olması nedeniyle geliştirme aktivitelerine odaklanamaması ve kalitenin düşmesi olabilir.

ScrumMaster’ın sorumluluklarından bir diğeri scrum takımına, anlaşılır ve kısa ürün iş Listesi kalemlerine ihtiyaç olduğunu anlamalarında yardımcı olmaktır. Bu konuda Product Owner’a hizmetkar liderlik yapar. Bu sorumluluğu aynı zamanda geliştirme takımı üyesi olan bir ScrumMaster’ın yerine getirmesi de tartışmalı bir zemin oluşturabilir. Bir başka şekilde izah etmek gerekirse, ScrumMaster’ın ayrı ve tam zamanlı bir rol olması geliştirme takımına dışardan bir gözle bakarak koçluk yapabilmesine olanak sağlar.

Tüm takım oyunlarında koçun görevlerinden birisi, oyun içerisinde takım üyelerinin yaşadığı körlükten dolayı göremediklerini dışarıdan görmek ve onları uyarmaktır. ScrumMaster’da benzer bir nedenle oyunun içerisinde olmamalı ve geliştirme takımının göremediğini görmeli, onlara yol göstermelidir.

Özellikle scrum ile yeni tanışmış takımlarda rollerin ayrılmamasının riski, Scrum temellerinin ve ruhunun iyi anlaşılamaması ve başarısızlıkla sonuçlanmasıdır. Etrafınızda duymuşsunuzdur, scrum ile ilerlemeye başlayan takımların bazıları aradan geçen 2-3 aylık bir süre içerisinde bütün Scrum ritüellerini rafa kaldırır ve eski alışkanlıklarına geri dönerler. Bu takımları incelediğimizde takımların scrum temellerine uymakta sorunlar yaşadığını, ScrumMaster rollerini genellikle hafife aldıklarını, ya ScrumMaster pozisyonunda kimseyi bulundurmadıkları ya da bir geliştirme takımı üyesinin aynı zamanda ScrumMaster olarak görev aldığını görürsünüz. Şüphesiz ki takımların başarısız olmasının tek nedeni rol paylaşımı değildir ancak başarısız scrum girişimlerinde paylaşımlı rol önemli bir etkendir.

Multitasking ile ve neden kaçınmamız gerektiği ile ilgili çok sayıda makale ve araştırma bulunmaktadır. Hatta bu konuda yapılmış deneyler de vardır. Multitasking’in odaklanma sorunları yaşatması, hata ihtimalini arttırması, verimliliği düşürmesi, kaliteyi düşürmesi gibi negatif sonuçları vardır. Tıpkı multitasking gibi multirole de benzer sonuçlara neden olur.

Suha Selçuk

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir