Her Agile Dönüşümü Benzersizdir

Agile danışmalığı veren şirketlerden ve Agile Coach’lardan beklenen çoğunlukla, bir metodolojiyi ezbere takip etmeleri ve belirli kuralları uygulayarak verimliliğin arttırılmasını sağlamalarıdır. Şirketlerin beklentileri genellikle, bir danışmanlık şirketleri ile anlaştıktan ve ekiplerine gerekli eğitimleri aldırdıktan sonra verimliliği arttıracak aksiyonların alındığını raporlamak yönündedir. Bu beklentinin nihai hedefi haksız değil elbette fakat burada çözülmesi gereken nokta agile dönüşümün bir paket olarak,yani her yerde aynı kurallarla işleyen mekanik değişimler olarak algılanmasıdır. Şirkete bir agile danışmanlık satın alınır, çalışılanlar eğitimden geçer ve agile uygulamar ile birlikte verimlilik artar. Beklenti bu yönderdir.

Bu beklentinin kendisi aslında Agile dönüşüme ihtiyaç olduğunun bir göstergesidir. Ve bu şekilde yola çıkan şirketlerde sıklıkla agile dönüşümlerin başarısız olduğu ya da istenilen sonuca ulaşamadığı gözlenir.

Oysa Agile, tüm çalışanların düşünme biçimini, şirketlerin organizasyon yapılarını ve kültürlerini tamamen değiştiren bir felsefe olarak, sadece metodolojileri takip etmenin yetmeyeceğini aynı zamanda sürekli iyileşme ve gelişme yönünde her gün kendisini yenileyen ve kendi kendine organize olabilen takımları vurgulamaktadır.

Agile bildirinin temelindeki ilkelerde şu ifadelere yer verilir: “En önemli önceliğimiz değerli yazılımın erken ve devamlı teslimini sağlayarak müşterileri memnun etmektir.” Bu hedefin gerçekleştirilmesi şüphesiz şirketten şirkete, takımdan takıma,kullanılan teknolojilere ve altyapıya göre ve hatta takım üyelerine göre farklılık gösterir.

Agile pratikler ve eğitimler fabrikasyon bir paket halinde sunulamaz,kişilerin ve şirketlerin agile prensipleri içselleştirebilmesi farklı dinamiklere bağımlı olduğu için agile dönüşüm yolculukları da farklı olacaktır.

Make Your Way...

 

Yine Agile Manifesto’da takımların sürekli gelişmesi gerektiği şu şekilde vurgulanmıştır: “Takım, düzenli aralıklarla nasıl daha etkili ve verimli olabileceğinin üzerinde düşünür ve davranışlarını buna göre ayarlar ve düzenler.” Takımı oluşturan bireylerin ve şirketlerin kültürel yapıları,davranışları ve değişime karşı tutumları bu gelişimin hızını ve sonuçlarını belirleyen en önemli kriterdir. Sadece bu nedenle dahi, salt kitabi bilgilere dayalı agile dönüşüm girişimleri yetersiz olacaktır.

Alınması gerekli olan temel aksiyon şirketi,takımları ve takım üyelerini detaylı olarak analiz etmek, dönüşüm için gerekli öncelikleri belirlemek, ve bu öncelikler ile belirlenen aksiyonların alınmasını sağlamak olmalıdır.

Suha Selçuk

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir