Kendini Yönetebilen Takımlar

Bence bütün çevik ve yalın yazılım süreçlerinin en önemli unsuru kendini yönetebilen takımlar yaratmaktır. Kendini yönetebilen ekipler hedeflerini gerçekleştirmek üzere kendiliğinden örgütlenip karar alabilen ve bu kararları uygulayabilen ekiplerdir. Ama malesef bu takımları oluşturmak her zaman söylenildiği gibi kolay olmuyor. Öncelikle “command & control” yöntemine alışmış yöneticilerin davranışlarını değiştirmesi ve ekiplerini yetkilendirmesi, sonrasında ise “command & control” ile yönetilmeye alışmış ekiplerin karar alma ve uygulama yeteneklerinin geliştirilmesi gerekiyor. Ben bu iki konunun da aslında yöneticilerin sorumluluğunda olduğunu düşünüyorum.

Jurgen Appelo Management 3.0 kitabında Sistemsel Düşünce ve Karmaşıklık Teorisinden yola çıkarak ekipleri “complex adaptive system”ler olarak tanımlar. Çünkü ekipler insanlardan oluşan bir sistemdir ve bir yandan çevresel değişime adapte olurken bir yandan da karmaşık davranışlar, yani doğrusal ve öngörülebilir olmayan davranışlar sergiler. Nihayetinde her ekip farklıdır, her kişi farklıdır, tek bir doğrunun her zaman bütün ekipler için geçerli olduğunu düşünmek gerçekçi olmaz.

Karanlık prensibine göre Complex Adaptive Sistemlerin dışardan veya sistemin içindeki bir veya bir kaç kısım tarafından tam doğru olarak gözlemlemek mümkün değildir. Çünkü bu gözlem hep eksik kalacaktır ve bütün bilgiye ve duruma sahip olamayacaktır. Bir sistemi tamamen gözlemleyip kontrol edebilmenin tek yolu bu görevi sistemin kendisine vermektir. Bu yüzdendir ki işler üzerindeki görünülürlüğü ve kontrolü artırmanın tek yolu kendini yönetebilen ekipler oluşturup belirsizlikleri yönetme ve kontrol etme görevlerini yine ekiplere vermektir. Mike Cohn bir keresinde twitter’da çevik yazılımı aslında ekiplerin kendilerini yöneterek micro-management yaptıkları bir süreç olarak tanımlamıştır. Aslında biz yöneticiler ancak ekiplere karar verme, problem çözme ve kendilerini yönetme yetki ve sorumluluğunu vererek süreçler ve beklenmedik durumlar üzerinde kontrolümüzü artırabiliriz.

Aslında sistem teorisine göre her sistem üzerlerindeki kontrol onlara izin verdiği sürece kendiliğinden örgütlenebilir. Ama elbette buna sağlıklı sınırlar çizmek, beklentileri ekiplerimiz için görünür ve net kılmak, özellikle yeni oluşturmaya çalıştığımız “self-organize” ekiplerde çok önemli diye düşünüyorum. Bu açıdan Management 3.0 workouts kitabından Delegetion Board* uygulamasını öneriyorum. Hem pratik hem de görünülürlüğü yüksek olduğu için bence tercih edilebilecek bir uygulama.

Bu uygulamada 7 tane sorumluluk seviyesi belirlenmiş. (Tell, Sell, Consult, Agree, Advise, Inquire, Delegate) Ekiplerle birlikte önemli sorumluluk ve karar alma alanlarını belirleyip, her biri için ilgili kişiye (güzel tarafı bu her zaman ekip olmak zorunda değil, üçüncü parti şirketler ve yöneticilere de sorumluluk verilebilir bu şekilde.) ve ekibe gerekli seviyede sorumluluk verildiği görüntülenebilir.

Delegetion Board

Bu uygulamanın güzel tarafı zamanla ekip sorumluluklara alıştıkça belirli konularda sorumluluklarını artırabilir ve bunu görünür yapabilirsiniz. Mesela iş görüşmelerinde sorumluğu ekiplerimiz ile paylaşarak ekip üyesi seçimi konusunda ekibin yetkisini bir üst seviyeye ilerletebiliriz.

Bütün bunları yaparken unutmamamız lazım ki delegasyon gelişime yönelik bir yatırımdır. Yöneticiler olarak ekibimize yatırım yapıp onların gelişimini sağlamaktan çekinmemiz lazım. Tam tersi yönetici olarak daha başarılı ve daha çok sorumluluk sahibi olmak istiyorsanız, daha çok delegasyon ile sorumluluğu dağıtarak ekstra sorumluluklarla yetkilerinizi artırabilirsiniz.

Sonuç olarak yöneticiler olarak biz yapılan işin sorumluluğuna sahibiz ama her işin kontrol edeni olamayız. Herşeyi kontrol etmeye çalışmayı bırakıp ekiplerimizi yetkilendirmeliyiz. Bu da sorumluluğu ve karar vermeyi doğru seviyeye yani işi bilen ve uzmanı olan ekiplerimize devrederek olur. Bunu yaparken en önemli desteğimiz ise ekiplerimize duyduğumuz saygı ve güven unsurları olmalı diye düşünüyorum.

* Delegation Board hakkında daha çok bilgiye burdan ulaşabilirsiniz. 

Özge Gündoğdu Salih

https://www.linkedin.com/pulse/kendini-y%C3%B6netebilen-tak%C4%B1mlar-ozge-gundogdu-salih

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir