Uluslararası Sertifikalı Eğitimlerimiz

Yaklaşan Agile Eğitimlerimiz

Uluslararası Sertifikalı Scrum Eğitimleri

Registered Scrum Master™ (RSM)
Registered Product Owner™ (RPO)

Uluslararası Sertifikalı Kanban Eğitimleri

Team Kanban Practitioner
Kanban Sistem Tasarımı (KMP 1)
Kanban Management Professional II (KMP II)

Uluslararası Sertifikalı SAFe® Eğitimleri

Certified Leading SAFe®
Lean Portfolio Management
SAFe DevOps

Her Kurumda Geçerli Bir Model Olamaz

Agile dönüşümler için her duruma ve her kuruma uygun bir reçete ya da çözüm olması olanaksızdır. Çözümlerin kuruma göre değişmesi kaçınılmazdır. Kurumları bir Agile pratiğe uygun hale getirmek için zorlamaktansa, onlara en uygun tarzda Agile yaklaşımı benimsenmesini sağlamak daha doğru olacaktır.

Özgün Dönüşüm Stratejisi

Her şirketin ve her takımın Agile dönüşüm yolculuğu kendisine özgüdür. Agile dönüşüm stratejisi kurumların ürün ya da servislerinin pazara çıkış sürelerinin kısaltılması, değer odaklı bir üretim anlayışının hayata geçirilmesi amacıyla oluşturulacak yol haritasının temelini oluşturur.

Kültürel Dönüşüm

Agile dönüşüm kültürel bir dönüşümü tetiklemiyorsa dönüşümün kendisinde bir sorun var demektir. Agile felsefeyi derinlemesine anlamadan takımlar oluşturmak ve sadece belirli rutinleri takip etmek sadece görünürde bir çeviklik sağlayacaktır.

Agile Dönüşüm

Bir kurumun potansiyelinin ortaya çıkmasını engelleyen kısıtların ve israfın ortadan kaldırılması, yeni bir yaklaşımın hayata geçirilmeye başlanması ile tüm kurum kültüründe bir değişimin ortaya çıkmasıdır.

Detaylar

Çevik Organizasyonların Temel Özellikleri

Stratejileri sürekli olarak güncellenmeli, çalışanların zorlu durum ve projelerde önemli kararlar vermeleri sağlanmalı, esneklik ve hız ile ilgili belirsizliğe yanıt verilebilmeli, beklenmedik değişimi dönüşüm için bir fırsat olarak görülmelidir.

Değişime Adapte Olabilmek

Organizasyonel çeviklik, bir kurumun piyasada, rakiplerinde, teknolojide ya da faaliyetlerini etkileyen herhangi bir durumda gerçekleşen değişikliklere tüm organizasyon olarak hızlı bir şekilde cevap verme veya uyum sağlama yeteneğidir.

Fırsatların Tespiti ve Değer Üretimi

Çeviklik, değişen dış ortamın sunduğu fırsatları ve zorlukları tespit etme, tanımlama ve değerlendirme sonunda belirlenen fırsatlardan değer elde etmek için gerekli kaynakları kurumun çeşitli bölümlerinden ve harici olarak harekete geçirme etkinliğini ve yetkinliğini ifade eder.

Business Agility

Kurum ile piyasa arasında sürekli bir ilişki yaratılmalıdır ki  belirsizliğin, bozulmanın ve değişim hızının üstesinden gelinebilsin. İş çevikliğinin özü, değişen iş ortamında etkili bir şekilde performans gösterebilmek için kurum stratejisini, organizasyonunu ve operasyonlarını sürekli olarak ayarlamaktadır.

İş Çevikliği

Çevikleşmek, herhangi bir kurum için sürekli iyileşmenin yoludur. Çeviklik, daha iyi ürünler sunmanıza, motive edici ve yenilikçi bir çalışma ortamı oluşturmanıza, müşterilerinizle iletişimi ve pazara daha hızlı ulaşabilmenizi sağlar. Her kurumun ve her takımın özgün bir yolculuğudur.

Çevik Liderlerin Temel Özellikleri

Çevik Liderler kapsayıcı, fikirlere ve yeniliklere açık bir duruş sergileyen takımlarla ortak kararlar alabilen liderlerdir. Öğrenmeye olan tutkusu, insanları geliştirmeye odaklanması, vizyonu tanımlamak ve iletmek için güçlü bir yeteneği ile, başkalarına başarılı bir şekilde ilham verirler. Herhangi bir organizasyon içinde değişimin aracı olmak için gerekli olan tüm yetkinliklere sahiptirler.

Çevik Liderlerin Yaklaşımı

Çevik liderler başkalarının ihtiyaçlarına odaklanır. Diğer insanların bakış açılarını kabul eder, onlara işlerini ve kişisel hedeflerini karşılamak için ihtiyaç duydukları özeni gösterir, uygun durumlarda kararlara dahil eder ve ekiplerinde bir topluluk hissi yaratırlar. Bu, ekip üyeleri ve diğer paydaşlar ile daha yüksek katılım, daha fazla güven ve daha güçlü ilişkilere yol açar.

Agile Liderlik Koçluğumuz

Organizasyonunuzun hedeflerine uyum, hizmetkar liderlik, çevik kültürün oluşturulması, takımların kendini organize etmesini/yönetilmesini sağlama, yetki dağıtımı, takım performansını ölçmek, zaman ve mesafe sınırlarında çalışmak, kişisel etkinlik ve güçlendirme konularında liderlere destek oluyoruz.

Yeni Nesil Liderlik

Şeffaflık ve görünürlük, liderler için yeni bir zorunluluktur. Yeni nesil çalışanlar liderlerinden daha fazlasını talep ediyorlar, farklı ihtiyaçları, farklı istekleri ve farklı motivasyonları var. Gelişmeyen kurumlar ve liderler yarışmada geride kalıyorlar. Çevik liderlik geleneksel bakış açısını baştan aşağıya değiştiriyor.

Ürün Vizyonu ve Stratejisi

Ürün planlama, geleneksel bir ortamda olduğu gibi çevik bir bağlamda da önemlidir. Ne yazık ki, bazı kurumlar sadece ürün planlamalarına odaklanarak stratejik planlama yönlerinin ihmal ediyorlar. Ancak, ürün stratejisini düşünmezsek doğru kullanıcı öykülerini ve UX tasarımını keşfetmek zordur; elde etmek istediğimiz ürünün bir vizyonu olmazsa doğru stratejiyi seçmek zordur.

Strateji ve Ürün Yol Haritası

Strateji ve yol haritası önemli araçlardır: Ürün stratejisi, ürün başarısına nasıl ulaşmayı planladığınızı belirtir; ürün yol haritası, ürünün nasıl büyüyeceği ile ilgili bir öngörüdür.

Çevik Portföy Yönetimi

Çevik Portföy Yönetimi, strateji ve yürütme arasındaki hizalamayı korumak ve portföy yönetim kararlarını bilgilendirmek için sürekli geri bildirim döngüleri oluşturmak anlamına gelir. Portföy yatırımlarını iş değeri, hız ve duyarlılık ile dengelemek gerekir. Şeffaflık, uyum ve odaklamanın iş stratejilerini hayata geçirmede önemli bir rolü vardır.

Çevik Portföy Yönetimi

Portföy yönetimi, Agile Manifesto’daki Değerler ve İlkeleri ihlal ediyorsa, Çevik olmayacaktır. Bu nedenle portföy yönetimi değer ve teslimat odaklı olmalıdır. Portföy yönetimi, organizasyonların süreçleri ve karar alma akışlarını koordine ederek değer üreten değişim girişimlerinin optimum düzeyde seçmelerine, önceliklendirmelerine ve yürütmelerine olanak tanır.

Organizasyon Çevikliğini Değerlendirme

Kurumların organizasyon yapısı, süreçleri, ürün ya da servis geliştirme yaklaşımı ve kültürünün çeviklik seviyesini değerlendiriyoruz. Çevikliğin artması ve genişletilmesi için fırsatları ve zorlukları tespit ediyoruz. Bu değerlendirmeyi, organizasyonun gelişimi ve çevikleşmesi için gerekli bilgileri detaylı olarak içerecek şekilde kuruma raporluyoruz.

Takım Çevikliğini Değerlendirme

Takım üyeleri, paydaşlar, yöneticiler ve müşterilerle yapılan görüşmelerle toplanan nitel bilgileri desteklemek için kantitatif veri üretmeye yönelik kısa anketler veya diğer araçlar sonucunda elde edilen bulguların derlenip raporlanması sürecidir.

Ürün Yönetimi Çevikliğini Değerlendirme

Mevcut çevik ürün yönetimi uygulamalarını değerlendirip, iyileştirme fırsatlarını belirliyoruz. Tüm paydaşların doğru ürün parçacığını oluşturmaya hizalı olduğundan emin olmak için değer zincirini analiz ediyoruz. Karar verme sürecini destekleyen rol ve bölüm etkileşimlerini de değerlendirmeye aldıktan sonra gerekli değişiklikleri uygulamak için bir aksiyon planı oluşturuyoruz.

Çeviklik Seviyesi Ölçümü

Mevcut uygulamalarınız, iyileştirme hedeflerinizin ve iş hedeflerinizin gerçekçi bir değerlendirmesinde kurumlara rehberlik ediyor ve kurumların çevikleşmesini hızlandıracak buldularımızı raporluyoruz.

Değişime hızlı adapte olabilen ve değer üreten kurumlar için

Sadece Agile eğitim ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz.

0 +

Takım Koçluğu.

0 +

Saat Eğitim ve Danışmanlık.

Farklı sektör ve yapılarda, her ölçekte başarılı tecrübeler!

Bankacılık

Bölgenin en büyük dönüşümü olan Garanti Teknoloji Agile dönüşümünde Agile Koç ‘larımız ile verdiğimiz desteğin yanında, Vakıfbank Agile dönüşüm danışmanlığı, Albaraka Türk Katılım Bankası ve Ziraat Bankası’nda verdiğimiz eğitimler ile bankacılık sektöründe tecrübeliyiz.

Sigortacılık

Allianz Sigorta organizasyonel çeviklik dönüşümünde, Agile eğitimler ve koçluk ile birlikte Groupama Sigorta’da verdiğimiz eğitimlerle sigortacılık sektöründe tecrübeliyiz.

Otomotiv

Borusan Otomotiv Agile dönüşüm ve program yönetimini gerçekleştiren, kadromuzdan 2 Agile Koç, 1 Scrum Master ve 1 Product Owner ile otomotiv sektöründe deneyim kazandık.

E-Ticaret ve Teknoloji

EmlakJet, HepsiPay, Hepsiburada, Morhipo, TAV Teknoloji, VNGRS, IBSS gibi çok sayıda kurumda verdiğimiz eğitim ve danışmanlık faliyetleri ile e-ticaret ve teknoloji sektöründe tecrübeliyiz.

Referanslarımızdan Bazıları

Tecrübelerimiz neler yapabildiğimizin göstergesidir!

Bizimle iletişime Geçin
    captcha